Waarom Paddockparadijs?


Het Paddockparadijs heeft erg veel goeds te bieden en bootst de natuur op verscheidene belangrijke punten na.

 • Beweging
  Door de uitnodigende werking van het pad en het strategisch plaatsen van voedsel, water en andere prikkelende elementen wordt het paard gemotiveerd tot voortdurende beweging, zoals de natuur het bedoeld heeft.

 • Hoefonderhoud
  Indien gedeeltes van het traject verhard zijn vindt er een natuurlijk hoefonderhoud van onbeslagen hoeven plaats waardoor bekappen minder vaak nodig is. Hierdoor is het Paddockparadijs ideaal te combineren met het concept van 'Natuurlijk Bekappen'.

 • Aandoeningen en ouderdom
  De paarden worden beschermd tegen te rijke weides met gevaar voor o.m. overgewicht, hoefbevangenheid en verergering van zomereczeem.
  Daarnaast zijn paarden, die om gezondheidsredenen minder of geen weidegang mogen krijgen of juist behoefte hebben aan méér weidegang (oude paarden), toch in de gelegenheid bij hun vrienden in de buurt te blijven.

 • Warming-up
  De warming-up tijd voor het rijden wordt verminderd omdat het paard al veel in beweging is.

 • Gedrag
  Neurotisch gedrag neemt af door het verschaffen van natuurlijke uitingsmogelijkheden en het gevarieerde aanbod aan prikkels.

 • Weidegebruik
  De paardeneigenaar heeft totale vrijheid in het weidegebruik zonder dat dit ten koste gaat van de bewegingsvrijheid van zijn paarden.

 • Rangorde
  Paarden die laag in de rangorde staan kunnen niet in het nauw worden gedreven omdat ze altijd ruimte hebben om uit te wijken of te vluchten voor ranghogere paarden.


Geen voordelen zonder nadelen, dus die zijn er ook enkele. Ze vallen echter in het niet bij al het goede wat het Paddockparadijs te bieden heeft. Voor de volledigheid wil ik ze hier toch even noemen.

 • Verder lopen
  De verzorger moet meer en verder lopen om de paarden verspreid langs het pad te voorzien van hooi; gelukkig blijft deze daar ook fit bij!

 • Modder
  Omdat de paden veel door de paarden belopen worden kan er in het natte seizoen een modderprobleem ontstaan; sommige lager gelegen paddockparadijzen zijn daardoor in de winter helaas niet te gebruiken.


Heb je vragen, opmerkingen, tips of ervaringen m.b.t. dit onderwerp?
Hieronder kun je reageren. Alvast bedankt voor je reactie!