Weidebeheer - opknappen bestaande weide


Beginpagina weidebeheer | Keuze grassoorten | Aanleg nieuwe weide | Opknappen bestaande weide | Mestbeleid | Hooiwinning

Doorzaaien

Een droge zomer, een strenge winter, intensief gebruik en een niet aangepast en slecht weideonderhoud zorgen voor slijtage van de paardenwei in de vorm van een minder dichte graszode. Hierdoor krijgen onkruiden en ongewenste grassoorten de overhand. Een bestaande grasmat kan opgeknapt worden door deze te laten doorzaaien. Er wordt dan in de bestaande grasmat nieuw graszaad bijgezaaid. Dat zorgt voor nieuwe grasplantjes tussen de bestaande oudere planten. De belangrijkste voordelen van doorzaaien zijn de veel lagere kosten dan bij helemaal opnieuw inzaaien (slechts ca. 40% van de hoeveelheid graszaad is nodig) en de geringe verstoring van de relatief vruchtbare bovenlaag.
Zorg dat het gras voor aanvang erg kort afgemaaid of afgeweid wordt. Voor grote oppervlaktes kan dit doorzaaien het best door de loonwerker gedaan worden. Het slagingspercentage bij doorzaaien is aanzienlijk lager dan bij opnieuw inzaaien. Dat wordt veroorzaakt door de concurrerende werking van de bestaande graszode. Bij doorzaaien wordt vrijwel altijd gebruikgemaakt van Engels raaigras, omdat deze grassoort die concurrentiestrijd goed aankan. Ook is het aan te bevelen de paardenwei zeer vroeg in het voorjaar (eind februari/maart) door te zaaien, zodat het zaad sneller kiemt dan de bestaande zode begint te groeien. Wanneer pas later in het voorjaar wordt doorgezaaid kan het resultaat teleurstellend zijn.
Het verdient aanbeveling om na doorzaaien het gras kort te houden door regelmatig te beweiden of te maaien, maar voorkom overbelasting door overbeweiding of een te zware maaisnede.

Volgende pagina

Terug naar vorige pagina


Heb je vragen, opmerkingen, tips of ervaringen m.b.t. dit onderwerp?
Hieronder kun je reageren. Alvast bedankt voor je reactie!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten