Lessen van wilde paarden - Rangorde

Beginpagina wilde paarden | Natuurlijk gedrag | Leefgebied | Voedsel | Water | Rangorde | Rust | Spel en strijd | Voortplanting | Andere grazers | Fotoalbum

Relatieve dominantie


Dominant en onderdanig gedrag tussen paarden onderling

In groepen wilde paarden is de sociale structuur gebaseerd op relatieve dominantie (‘pikorde’) en samenwerking. Ook bij onze gedomesticeerde paarden werkt dit nog steeds op dezelfde manier. Net als bij mensen is (of speelt) bij paarden de een de baas over de ander. Daarnaast kunnen ze net als wij niet allemaal even goed met elkaar overweg. Het rangordesysteem binnen een groep paarden is een gecompliceerd systeem. Als je denkt de rangorde in een kudde door te hebben kom je toch steeds weer voor verrassingen te staan omdat de paarden zich onderling weer anders gedragen dan je verwacht had. Het is belangrijk dat paarden alle ruimte hebben om ranghogere paarden uit de weg te kunnen gaan. De vrije natuur met zijn onmetelijke ruimte biedt die gelegenheid natuurlijk ruimschoots. Maar ook in het begrensde Paddockparadijs kunnen we onze paarden de noodzakelijke ruimte bieden. De doorlopende route zorgt ervoor dat er altijd een uitweg is en ranghoge paarden ranglage niet in het nauw kunnen drijven. Voorkom daarom doodlopende steegjes en nauwe openingen en pas bij het aanleggen van de afrastering liever vloeiende, ronde lijnen toe dan hoekige.

Mest en territorium

Ook mest heeft een functie in het rangordesysteem. In de natuur dienen mesthopen van hengsten als merktekens om hun territorium af te bakenen. De alpha-hengsten van verschillende groepen gebruiken ze als territoriale geheugensteuntjes, terwijl de alpha-merries de andere kuddeleden er regelmatig heen leiden. In dat verband zou het ‘natuurlijk’ zijn om hier en daar in het Paddockparadijs kleine mesthopen aan te leggen, bijvoorbeeld zo dicht mogelijk in de buurt van andere groepen paarden die zich buiten het Paddockparadijs bevinden (b.v. de paarden van de buurman). Het is echter de vraag of dit in onze percelen met beperkte afmetingen niet meer nadelen dan voordelen heeft met betrekking tot wormbesmettingsrisico's. Het is in dat opzicht waarschijnlijk toch raadzaam om dagelijks alle mest te verwijderen, zeker op kleine percelen.

Geen bemoeienis van mensen

Laat paarden hun onderlinge posities in de rangorde altijd zelf uitzoeken. Mensen zijn soms geneigd om hun eigen overtuigingen m.b.t. sociale orde en ‘acceptabel’ gedrag te projecteren op de wereld van het paard, maar daar zijn paarden niet mee geholpen. Het is aan ons om ze de ruimte te bieden die ze nodig hebben en aan de paarden om zelf hun onderlinge relaties en posities te bepalen.

Volgende pagina

Terug naar vorige pagina


Heb je vragen, opmerkingen, tips of ervaringen m.b.t. dit onderwerp?
Hieronder kun je reageren. Alvast bedankt voor je reactie!