Joyce' PP, Hemrik, Friesland

Beginpagina Joyce' PP | Plattegronden | Extra's | Weide/voeding | Ervaringen | Foto's/filmpjes

Joyce' PP in het kort

Locatie:Hemrik, Friesland, Nederland
E-mailadres:mail Joyce
Perceelsoppervlakte:PP grasperceel: ca. 30.000 m² (al gerealiseerd)
PP huis- en bosperceel: ca. 1.500 m² (excl. buitenbak 1.200 m²).
Beide delen zijn als één geheel te gebruiken of (deels) af te sluiten naar gelang bodemgesteldheid of noodzaak tot gebruik.
Breedte pad:PP grasperceel: 3 - 6 m (al gerealiseerd)
PP huis- en bosperceel: 1,5 - 3 m (aanwezig, nog niet in gebruik voor de paarden i.v.m. nog te maken afrastering).
Totale lengte paden:PP grasperceel: ca. 800 m, met mogelijke uitbreiding van lengte door het openstellen van tussenverbindingen.
PP huis- en bosperceel: ca. 160 m
Extra’s:strookbegrazing; ruime hoeken; bomen; buitenbak; paddocks; schuilstallen; hooibakken; hooinetten; slowfeeder hooikast; dazenval; zoutliksteen; waterbakken; hindernissen; losse boomstammen.
Aantal paarden:4 (2 ruinen, 2 merries).
Momenteel staan er 1 eigen paard, 1 eigen pony, 1 pensionpaard en 1 pensionpony. Vanaf mei hebben we weer ruimte voor een extra paard erbij; informatie via e-mail (zie boven).
Rassen:KWPN, NRPS, ponykruising New Forest x Engels Volbloed en Welsh-D.


Nieuws

Augustus 2009: uitbreiding verlichting bak en paddock en vergroten en ophogen paddock. Dit jaar hebben we de zandpaddock vergroot tot 400m2. Op die manier kunnen we hem ook gebruiken als longeerbak en hebben de paarden meer speelruimte. De uitbreiding is ook gedraineerd en de paddock is in zijn geheel opgehoogd en schuin gelegd in de hoop dat hij zo beter zal afwateren en droger zal blijven. Er zijn lantaarnpalen geplaatst rond de rijbak en de oude lichtmast zal verplaatst worden naar de paddock zodat daar ook in het donker uitgemest kan worden en gelongeerd.

April 2009: zoutliksteenhouder van stuk boomstam gemaakt.

Oktober/november 2008: aanleg drainage in bak en paddock.

Zomer 2008: bouw omheiningsruif 'hooikast'.

Oktober/november 2007: aanleg klinkerpad tussen kapschuren en paddock/wei, bestrating tussen bak en hek en deel paddock tot voor de schuilstal.

Zomer 2007: aanschaf LOER dazenval, maken opening tussen kleine en grote kapschuur zodat de paarden contact kunnen houden als ze voor de nacht op stal moeten.

Juli 2007: bouw twee tijdelijke stallen in grote kapschuur

Maart 2007: aanleg paddock voor schuilstal en omzetten grond tussen bak en weidehek.

September 2006: bouw schuilstal

Augustus 2006: omheining plaatsen en aanleg graspad rond de grote wei, aanleg 20 bij 60 rijbak.


Toekomstplannen

In de planning voor 2010/2011 staat een winterbestendige uitbreiding van ons Paddock Paradise.
Er zijn bouwplannen voor een nieuwe loods met garage en paardenstal.
In de stal komt o.a. een ruime inloopstal van zo’n 48m2 met voerwanden en nog 2 boxen van minimaal 3 bij 3,5 die als individuele stal (met uitloop indien gewenst) of gewenningsboxen te gebruiken zijn. Ook willen we een vorstbeveiligde drinkwatervoorziening aanleggen voor de paarden, zodat we in de winter niet meer met jerrycans hoeven te sjouwen en ijs hoeven te breken in de paddock.
Het plein voor de stal wordt bestraat en omheind zodat dit een winterbestendige extra paddock wordt. Deze paddock staat dan via het al bestaande klinkerpad in verbinding met de huidige paddock met schuilstal. Op die manier hebben de paarden in de toekomst, vooral in de wintermaanden, meer bewegingsmogelijkheden en meer afwisseling. Ook hoeven we ze dan niet meer op te sluiten in een stal omdat er dan ruim voldoende overdekte ligruimte zal zijn voor alle paarden. In de zomer biedt het klinkerpad door het bos veel schaduw en de nieuw geplande inloopstal zal door zijn meer gesloten karakter beter bescherming kunnen bieden tegen vliegend ongedierte als eczeemvliegjes, muggen en dazen.
De volgende stap is dan waarschijnlijk het voor de paarden toegankelijk en geschikt maken van het bospad. En eventueel in de toekomst nog een verbindingspad langs de bak naar het graspad en een extra zandpaddock van 400m2 achter de bak.

Volgende pagina

Terug naar vorige pagina


Heb je vragen, opmerkingen, tips of ervaringen m.b.t. dit onderwerp?
Hieronder kun je reageren. Alvast bedankt voor je reactie!