Grassoorten - Rood zwenkgrasDe grassoorten Engels raaigras, Timotheegras, Veldbeemdgras, Beemdlangbloem, Rood zwenkgras, Kropaar, Rietzwenkgras en Grote vossenstaart worden vaak toegepast in paardenweides. Minimaal vier van deze soorten komen dan ook meestal voor in de speciale graszaadmengsels voor paardenweides (zie ook Weidebeheer - keuze grassoorten).

Rood zwenkgras (Festuca rubra)

(EN: Red fescue - FR: Fétuque rouge - DE: Rotschwingel)Hoogte:10 tot 100 cm.
Levensduur:overblijvend.
Bloeitijd:mei t/m augustus.
Bodem:zonnige of soms licht beschaduwde, open tot grazige plaatsen op droge tot natte, zoete tot zilte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke grond.
Groeiplaatsen:hoge kwelders, duinen, bossen, grasland, houtwallen, struikgewas, oeverwallen langs grote rivieren, kalkgrasland, grazige heide, bermen en blauwgrasland.
Fructaangehalte:laag, tot 6,3% in de droge massa bij de vierde snede (oktober).


Het vermelde fructaangehalte werd tussen mei en oktober 2002 gemeten door het Landbouwschap Hannover op een proefveld in Dasselsbruch/Niedersachsen (Duitsland).
(De overige informatie komt van wilde-planten.nl)

Terug naar vorige pagina


Heb je vragen, opmerkingen, tips of ervaringen m.b.t. dit onderwerp?
Hieronder kun je reageren. Alvast bedankt voor je reactie!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten