Grassoorten - RietzwenkgrasDe grassoorten Engels raaigras, Timotheegras, Veldbeemdgras, Beemdlangbloem, Rood zwenkgras, Kropaar, Rietzwenkgras en Grote vossenstaart worden vaak toegepast in paardenweides. Minimaal vier van deze soorten komen dan ook meestal voor in de speciale graszaadmengsels voor paardenweides (zie ook Weidebeheer - keuze grassoorten).

Rietzwenkgras (Festuca arundinacea)

(EN: Tall fescue - FR: Fétuque roseau - DE: Rohrschwingel)Hoogte:50 cm tot 2 m.
Levensduur:overblijvend.
Bloeitijd:juni en juli.
Bodem:zonnige of - zelden - licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, zoete tot brakke, voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke grond.
Groeiplaatsen:grasland, verruigd grasland, oevers, bermen, bosranden, greppels, rietkragen, ruigten, aanspoelselgordels langs rivieren en zeearmen, duinvalleien, zelden door de zee bereikte strandvlakten, stenen beschoeiingen van kanaaloevers, vastgereden stroken langs wegen, bospaden, wilgenopslag in kleigroeven, kribben, uiterwaarden en ruige dijken.
Fructaangehalte:extreem hoog, tot 10,5% in de droge massa bij de eerste snede (juni).


Het vermelde fructaangehalte werd tussen mei en oktober 2002 gemeten door het Landbouwschap Hannover op een proefveld in Dasselsbruch/Niedersachsen (Duitsland).
(De overige informatie komt van wilde-planten.nl)

Terug naar vorige pagina


Heb je vragen, opmerkingen, tips of ervaringen m.b.t. dit onderwerp?
Hieronder kun je reageren. Alvast bedankt voor je reactie!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten