Natuurlijk hoefonderhoud


Natuurlijke beweging doet wonderen

Natuurlijke beweging stimuleert de productie van 'eeltachtig' hoorn in het gebied van de zool, straal en hoefballen, het verdikt de hoefwand en verleent de witte lijn (verbinding zool-wand) stevigheid. Met andere woorden: hoorn dat bij gebrek aan natuurlijke beweging excessief zou groeien ("hij moet nodig bekapt worden") verandert in plaats daarvan in een korte, stevige eeltlaag, waarvan de slijtage in evenwicht blijft met de productie van nieuw hoorn.
Een belangrijke consequentie van het op natuurlijk gedrag gebaseerde 'blootsvoets' lopen - en daar draait het om in het Paddockparadijs - is volledige decontractie (uitzetten) van de hoeven zoals de natuur bedoeld heeft voor het paard. Er is geen betere manier om dit te bereiken dan het paard dit op zijn geheel eigen manier te laten doen in een daarvoor geschikte omgeving met stimuli, die erop gericht zijn hem veel te laten bewegen over verschillende ondergronden. In een Paddockparadijs kunnen deze voorwaarden gecreëerd worden.


Zo groot kan het verschil zijn tussen een gezonde (links) en een ongezonde (rechts) hoef...

Bekappen volgens de natuur

De principes van het op natuurlijke wijze bekappen vinden hun oorsprong bij de in het wild levende paarden van Noord-Amerika. De natuurlijke slijtage van de hoef wordt gesimuleerd door middel van een techniek van bekappen. Hoefslijtage vindt bij gedomesticeerde paarden in het dagelijks leven meestal onvoldoende plaats. Als reactie op slijtage - of deze nu natuurlijk of gesimuleerd is - vindt groei en vereelting van de hoef plaats. Belangrijke kenmerken bij alle vormen van natuurlijk bekappen zijn een ongehinderd hoefmechanisme en een natuurlijke stand van de voet. Bij natuurlijke manieren van bekappen wordt dan ook geen gebruik gemaakt van gefixeerde hoefbescherming, in welke vorm dan ook. Dit om de voet te allen tijde ongehinderd te laten bewegen.
Het houden van onbeslagen paarden in een Paddockparadijs is uitstekend te combineren met manieren van bekappen die zoveel mogelijk in overeenstemming met de natuur zijn. Een schaduwkant van bepaalde vormen van natuurlijke bekapping van paarden is het dwingen van de hoef tot decontractie door rigoureuze bekapmethoden. Het Paddockparadijs met zijn variatie in zachte, verharde, droge en natte ondergrond, in combinatie met echt natuurlijke hoefzorg en geduld, maakt traumatische methodes overbodig. De concave (holle) vorm van de hoefzool zal zich vanzelf positief ontwikkelen. Dit kan en mag worden ondersteund maar niet worden afgedwongen met het hoefmes. Deze holle vorm ontstaat door natuurlijke beweging en slijtage, zoals het wilde paard ons laat zien.

Blijf altijd de gezondheid van het paard voor ogen houden en loop geen enkele stroming van hoefonderhoud blindelings achterna. Geen twee paarden zijn immers hetzelfde en op iedere regel bestaan uitzonderingen. Star gehanteerde regels hebben dan ook in een goede en gezonde methode van hoefonderhoud niets te zoeken.

De pagina met weblinks vermeldt enkele links naar websites met meer informatie over natuurlijk hoefonderhoud, zonder een oordeel te willen geven over de waarde van de verschillende methodes.

De toekomst van de natuurlijk bekapper

De natuurlijk bekapper van de toekomst zal hopelijk steeds minder een bekapper worden maar steeds meer een onderzoeker van gezonde veranderingen in de paardenhoef en een expert in het creëren van stimuli ter bevordering van natuurlijk gedrag in het Paddockparadijs, die het aanpassingsmechanisme van de hoeven ten goede komen.
De veranderingen die optreden door het leven in een Paddockparadijs worden immers veroorzaakt doordat hoeven (en lichamen) zich voortdurend op een gezonde manier moeten aanpassen aan omstandigheden die de natuur zoveel mogelijk benaderen.

"Paddockparadijs... het hoefmes van de toekomst!"

Terug naar vorige pagina


Heb je vragen, opmerkingen, tips of ervaringen m.b.t. dit onderwerp?
Hieronder kun je reageren. Alvast bedankt voor je reactie!