Grassoorten - Engels raaigrasDe grassoorten Engels raaigras, Timotheegras, Veldbeemdgras, Beemdlangbloem, Rood zwenkgras, Kropaar, Rietzwenkgras en Grote vossenstaart worden vaak toegepast in paardenweides. Minimaal vier van deze soorten komen dan ook meestal voor in de speciale graszaadmengsels voor paardenweides (zie ook Weidebeheer - keuze grassoorten).

Engels raaigras (Lolium perenne)

(EN: Perennial ryegrass - FR: Ray-grass Anglais - DE: Deutsches Weidelgras)Hoogte:10 tot 90 cm.
Levensduur:overblijvend.
Bloeitijd:juni t/m september.
Bodem:zonnige plaatsen op meestal vochtige, soms vrij natte of matig droge, voedselrijke tot zeer voedselrijke, zoete tot brakke grond (vooral op klei, maar ook op zand en veen).
Groeiplaatsen:weilanden, gazons, omgewerkte grond, zwaar bemest grasland, bermen, dijken, betreden en bereden plaatsen, uiterwaarden, brakke kwelders, weinig belopen delen van trottoirs, perrons en parkeerplaatsen, langs wegen, middenstroken van wagensporen en aan de voet van laan- en parkbomen.
Fructaangehalte:extreem hoog, tot 11,2% in de droge massa bij de eerste snede (juni).


Het vermelde fructaangehalte werd tussen mei en oktober 2002 gemeten door het Landbouwschap Hannover op een proefveld in Dasselsbruch/Niedersachsen (Duitsland).
(De overige informatie komt van wilde-planten.nl)

Terug naar vorige pagina


Heb je vragen, opmerkingen, tips of ervaringen m.b.t. dit onderwerp?
Hieronder kun je reageren. Alvast bedankt voor je reactie!