Opening nieuw Paardenparadijs in Vught

Nieuwsbericht van woensdag 31 juli 2013

Aanstaande vrijdag 2 augustus wordt op Stal de Zwaluw Hoeve in Vught het Paardenparadijs geopend.

Het Paardenparadijs is een nieuwe vorm van groepshuisvesting voor paarden waarbij het natuurlijk gedrag van paarden zoveel mogelijk in acht wordt genomen en gestimuleerd. Het Paardenparadijs is in lijn met recente ontwikkelingen in de paardenhouderij waarbij meer aandacht is voor het welzijn en de natuurlijke behoeften van paarden. Het is van oudsher gebruikelijk dat paarden individueel (in boxen) gehuisvest worden. Paarden zijn van nature echter groepsdieren en groepshuisvesting biedt betere mogelijkheden om aan te sluiten bij de natuurlijke behoeften van een paard. Het Paardenparadijs is veel meer dan alleen groepshuisvesting. In deze bijzondere vorm van huisvesting kunnen paarden vrij bewegen via een pad rondom het terrein tussen speciaal aangelegde rust- en activiteitengebieden.

Het Paardenparadijs dat in augustus geopend wordt is het eerste deel van een groter ontwerp. In de komende maanden zal het Paardenparadijs verder uitgebreid worden met meer ruimte en speciale gebieden. De startgroep van het Paardenparadijs bestaat uit elf paarden en -pony’s. Tijdens de opening zal deze groep voor het eerst losgelaten worden in hun nieuwe woongebied. Dit is ook de eerste keer dat alle paarden als één groep samen gehuisvest zijn en het is erg interessant om te zien hoe de paarden op hun nieuwe omgeving en medegroepsgenoten zullen reageren.

Voorlopig zal het paardenparadijs geen extra paarden opnemen in de kudde, maar in de toekomst is uitbreiding van de groep mogelijk. Geïnteresseerde paardeneigenaren kunnen zich hiervoor op een wachtlijst laten plaatsen.

Vrijdag 2 augustus vindt in besloten kring de opening plaats van het Paardenparadijs. Meer informatie vindt u op de bijbehorende website: www.paardenparadijs.com

Terug naar vorige pagina

Heb je vragen, opmerkingen, tips of ervaringen m.b.t. dit onderwerp? Hieronder kun je reageren. Alvast bedankt voor je reactie!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten